Köpvillkor

Allmänna villkor

Grönkvist Media tillämpar såväl konsumentköplagen som distansavtalslagen.
För att genomföra en beställning måste kund vara myndig, 18 år, eller ha målsmans medgivande.

Beställning:

Beställningen besvaras med en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen visas också direkt på hemsidan när beställningen är utförd.
Inom 24 timmar efter beställningen är gjord skickas en förskottsfaktura till kund via e-post.

Betalning:

Betalningsvillkor: 7 dagar netto
Om förskottsbetalning uteblir annulleras beställningen. Ingen påminnelse utgår.
När vi erhållit betalningen skickas en bekräftelse via e-post om beräknad leveranstid.

Leverans:

Normalt sker leverans inom två veckor efter full betalning.
Avvikelser kan förekomma. I sådana fall kontaktar vi kunden.

Frakt:

Fritt vårt lager.

Leveransförsening

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning i tid. Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Grönkvist Media förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid leveransförsening oavsett anledning till denna. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening.

Personuppgifter:

Dina personuppgifter kommer bara att användas för att administrera kundrelationen. Vi kommer inte att lämna ut varken personuppgifter eller e-postadress till oberoende part.

Ändring av villkor:

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor.

Kontakta oss

11 + 5 =