Köpvillkor

Allmänna villkor

Grönvist Art & Design AB tillämpar såväl konsumentköplagen som distansavtalslagen.
För att genomföra en beställning måste kund vara myndig, 18år, eller ha målsmans medgivande.

Beställning:

Beställningen besvaras med en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen visas också direkt på hemsidan när beställningen är utförd.
Inom 24 timmar efter beställningen är gjord skickas en förskottsfaktura till kund via e-post.

Betalning:

Betalningsvillkor: 7 dagar netto
Om förskottsbetalning uteblir annulleras beställningen. Ingen påminnelse utgår.
När vi erhållit betalningen skickas en bekräftelse via e-post om beräknad leveranstid.

Leverans:

Normalt sker leverans inom två veckor efter full betalning.
Avvikelser kan förekomma. I sådana fall kontaktar vi kunden.

Frakt:

Fritt vårt lager.

Leveransförsening

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning i tid. Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Grönkvist Art & Design förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid leveransförsening oavsett anledning till denna. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening.

Personuppgifter:

Dina personuppgifter kommer bara att användas för att administrera kundrelationen. Vi kommer inte att lämna ut varken personuppgifter eller e-postadress till oberoende part.

Ändring av villkor:

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor.

Kontakta oss

8 + 9 =